Home » பதிப்பாளர்கள் கவனத்துக்கு

பதிப்பாளர்கள் கவனத்துக்கு

  • பதிப்பாளர்கள் தங்கள் புத்தகங்களை விமர்சனத்துக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்.
  • விமர்சனத்துக்கு இரண்டு பிரதிகளை அனுப்பவேண்டும்.
  • அனுப்பவேண்டிய முகவரி: மதிப்புரை.காம், 177/103, அம்பல்ஸ் பில்டிங், லாயிட்ஸ் ரோடு, ராயப்பேட்டை, சென்னை – 600 091.
  • மதிப்புரை.காமில் வெளியாகும் விமர்சனங்களுக்கு அதை எழுதிய ஆசிரியர்களே பொறுப்பு. அதில் வரும் கருத்துகளுக்கு மதிப்புரை.காம் பொறுப்பேற்காது.
  • மதிப்புரை.காமில் வெளிவரும் விமர்சனங்கள் சுருக்கமாக அலமாரி மாத இதழிலும் வெளிவரும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: